zaterdag 16 april 2011

Aanvragen welzijnsubsidie 2012

Wilt uw vereniging of organisatie voor het jaar 2012 een beroep doen op een subsidie? Dan dient u de aanvraag vóór 1 juni 2011 bij ons in te leveren.
De gemeente kent meerdere subsidiesoorten. De meest voorkomende is de waarderingssubsidie. Ook een aanvraag voor een structurele activiteitensubsidie of een budgetsubsidie moet vóór 1 juni binnen zijn.
Er zijn ook subsidies die u het hele jaar door kunt aanvragen, zoals een incidentele activiteitensubsidie. Die hoeft u niet voor 1 juni aan te vragen. Een aanvraag daarvoor dient uiterlijk twaalf weken voor de activiteit bij de gemeente binnen te zijn. Een investeringssubsidie moet uiterlijk zestien weken voor de activiteit ingediend zijn.
Alle aanvragen moeten digitaal ingediend worden. U kunt het formulier van de website van de gemeente Koggenland downloaden. Daar staat ook meer informatie over de subsidies. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Jeannette Reijm (0229) 54 83 80 of de heer Nico Koppes (0229) 54 83 74 van de afdeling Welzijn. Of per e-mail subsidieswelzijn@koggenland.nl.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten